Doel

Bevorderen van maatschappelijke participatie, integratie en sociale cohesie van alle bevolkingsgroepen door het organiseren van uiteenlopende sociaal culturele en educatieve activiteiten.