Leer Fietsen

Fietsen kun je leren, vooral als je volwassen bent.

Stichting PARTICIPAS wil met het project “leer fietsen”  mensen die om één af ander reden het fietsen nog niet eigen hebben gemaakt, de gelegenheid bieden dit alsnog te doen.

De lesmethode die PARTICIPAS  hanteert is die van het Landelijk    Steunpunt Fiets .

Naast het feit dat de zelfredzaamheid van een individu  wordt bevorderd zijn nog meer voordelen denkbaar wanneer je zelf kunt fietsen en de fiets pakt voor dagelijkse handelingen.  Fietsen is gezond, goedkoper dan het openbaar vervoer en met fietsen kom je ergens. 

Rekening houdend met (lichamelijke) beperkingen van elk individu, geven wij de cursist een half jaar de tijd om het fietsen te leren.

Voor het eerst zelfstandig op een fiets (Stevenshof Leiden)
Les op de step in Zuiderpark Rotterdam

Eerst 5 lessen ‘Evenwicht Bewaren’ op een step, in de buitenlucht. Daarna klassikaal verkeersles + beschrijving van de fiets.

Hoe heten al die onderdelen van een fiets?

Dan op de ‘echte’ fiets leren rijden. Na 7 lessen op de fiets fietsen de cursisten, (altijd) met begeleiding van fietsdocente en vrijwilligers, in het verkeer en daarna het fiets examen in het verkeer. Na het behalen van het examen ontvangt de cursiste een Fietscertificaat.

Dankzij deze activiteit hebben 38 van de 85 vrouwen uit wijken Zuid West, De Mors, De Kooi in Leiden en uit wijken Zevenkamp en Zuid in Rotterdam en Rhoon in Albrandswaard, die zich hebben ingeschreven en tot het einde hebben doorgezet het Fietscertificaat behaald.

Wij bedanken onze vrijwilligers, stagiaires van o.a. Avant Sanare en de scholen in Leiden die hun klaslokaal beschikbaar stelden voor de theorielessen, roeivereniging voor hun maatschappelijke bijdrage en TOS Rotterdam voor het beschikbaar stellen van steps en fietsen.

En dan is het zover: in het verkeer fietsen (Churchill laan Leiden)
Leer Fietsen In Rotterdam Zuid
Stagiare van Avant Sanare assisteert bij de fietslessen in Rotterdam Zuiderpark

Mede door hun betrokkenheid heeft ‘Leer Fietsen’ een mooi resultaat opgeleverd.

Stichting Participas heeft vanaf mei 2010 t/m september 2015 de fietslessen zonder subsidies voor vrouwen verzorgd. En kon hierbij aan de vraag van vrouwen naar fietslessen voldoen. Simpelweg omdat de gemeente Leiden en Rotterdam niet meer aan de vraag konden voldoen vanwege bezuinigingen. In 2015 zijn de gemeenten weer budgetten voor fietslessen vrij gaan geven en worden volop fietslessen aangeboden. Daardoor was het niet langer nodig voor Participas om ‘in te springen.’