Sociaal Cultureel

Muziekinitiatieven

Jongeren en jong volwassenen kunnen in deze tijd zonder veel moeite  aan alcohol of drugs komen.

In de supermarkt kan alcohol worden gekocht om vervolgens in gezelschap of alleen te gebruiken. Bij een koffeeshop maar vooral in het uitgaansleven kan een jongere c.q. jongvolwassene zich drugs verschaffen en deze gebruiken.

Kortom alcohol- en drugsgebruik zijn een onontkoombaar onderdeel van het uitgaansleven van jongeren en jongvolwassenen.

Waarom is het maken van muziek niet een vanzelfsprekend onderdeel  in het leven van jongeren en jongvolwassenen?

Muziek maken brengt in tegenstelling tot drugs- en alcoholgebruik juist geen risico met zich mee.

Het maken van muziek of het luisteren naar muziek helpt kinderen en jongeren te groeien. Zij ontwikkelen hun identiteit, maken contact met anderen, vinden zelfvertrouwen op het podium en luisteren met plezier naar elkaar.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is Rotterdam de armste stad van Nederland en leeft ruim 15,4 % van de Rotterdammers in armoede. Dat zijn bijna 120.000 mensen (anno 2019).

Eén op de vier kinderen groeit op in armoede. In Rotterdam zijn de armste wijken,  de wijk Crooswijk en de wijk Noord.

Dit wil dus zeggen dat één op de vier kinderen de ontwikkeling die muziek maken met zich mee brengt, niet mee zou kunnen krijgen.

Stichting Participas vindt het ontzettend belangrijk dat juist de kinderen en jongeren tussen 12 en 24 jaar, die niet vanzelfsprekend in de bestaande muziek initiatieven kunnen participeren, met het maken van muziek in aanraking komen.

Stichting Participas is van mening dat in Rotterdam de muziekwereld voor jongeren en jongvolwassenen ongeacht hun sociale en culturele achtergrond, een toegankelijke cultuur moet zijn. De muziekwereld is pas toegankelijk indien het daar waar deze jongeren zich al begeven te vinden is, namelijk in hun eigen (woon)wijk en indien het laagdrempelig is.