WorkshopBand

Om jong en oud door het maken van muziek of met het luisteren naar muziek te prikkelen of te begeleiden is er de WorkshopBand van Stichting Participas.

Deze WorkshopBand wordt ingezet bij sociaal-maatschappelijke vraagstukken waar muziek dé uitkomst is en moet zijn.

Te denken valt aan kinderen en jongeren die niet vanzelfsprekend kunnen meedoen in bestaande muziekinitiatieven. Of een handvat, muziek, geven aan ouderen om gezond oud te worden.

WorkshopBand-leden maken op freelance of vrijwillige basis onderdeel uit van de WorkshopBand. Het zijn muzikanten, al dan niet geschoold, met ruim tot veel ervaring in de muziekwereld en die vooral het hart op de juiste plaats hebben. Freelancers en vrijwilligers die tijd beschikbaar stellen voor hun medemens is een positieve eigenschap van onze WorkshopBand-leden.

Wil jij een basis hebben waarop je terug kunt vallen als freelance muzikant, sluit je dan aan bij de WorkshopBand van Stichting Participas, een platform voor muzikanten.