Startpagina

Wegens corona hebben we geen activiteiten. Kijk voor participatie tips op onze Facebook pagina.

DOEL

Bevorderen van maatschappelijke participatie, intregratie en sociale cohesie van alle bevolkingsgroepen door het organiseren van uiteenlopende sociaal culturele en educatieve activiteiten.

Door het organiseren van activiteiten zoals

  • Fietslessen (2010-2015)
  • Dameszwemmen (2010-2018) dat wil zeggen zwemmen voor alleen vrouwen, heeft stichting Participas de maatschappelijke participatie van doelgroepen bevorderd en door goede samenwerking met betrokken partij de continuïteit van deze activiteit weten te waarborgen.

Zwemmen voor alleen vrouwen (Dameszwemmen) is sinds eind 2018 opgenomen in het reguliere zwemprogramma van Sportfondsen Voorschoten BV/ Zwembad het Wedde in Voorschoten. Hiermee is de continuïteit van onze activiteit gewaarborgd.

“Voorheen was de organisatie van het vrouwenzwemmen/dameszwemmen in handen van Stichting Participas. Stichting Participas heeft de organisatie van de activiteit per 19 oktober 2018 aan Sportfondsen Voorschoten BV / Zwembad Het Wedde overgedragen.”

https://sportfondsenvoorschoten.nl/zwemles/dameszwemmen-vrijdagvond

  • Werkervaringsplaats aanbieden aan voornamelijk VMBO of MBO leerlingen die een taalachterstand hebben en geen werkervaring, door hen in staat te stellen als vrijwilliger bij onze activiteiten werkervaring op te doen. Integratie en inburgering op de werkvloer wordt op deze manier bevorderd. Dit leidt voor deze jongeren op den duur tot een betere doorstroming naar de arbeidsmarkt.
  • Stageplaats bieden aan middelbare scholieren om zo meer maatschappelijk betrokken te zijn.