De Organisatie

Onze stichting PARTICIPAS, opgericht op 8 april 2010, is een stichting zonder winstoogmerk en heeft  drie bestuursleden. Een voorzitter, secretaris en penningmeester.

PARTICIPAS wil door het organiseren van uiteenlopende sociaal culturele en educatieve activiteiten waaronder sociale activering, ondersteuning en begeleiding, bemiddeling voor en opleiding van individuen haar doelen realiseren. De stichting richt zich op individuen en groepen die vanwege achterstand in taal, maatschappelijke- en sociale ontwikkeling of wegens armoede niet mee kunnen komen in de maatschappij.

Om als stichting onze maatschappelijke activiteiten te kunnen blijven uitvoeren, zijn wij afhankelijk van

vrijwillige inzet

subsidies

fondsen en sponsoring

samenwerking met maatschappelijke organisaties